Poeżija

Poetry

 

Għażla ta' Poeżiji

Isma' dawn il-Poeżiji

Rakkmu (2006) - Kummenti

The Tragedy of the Elephant (2005) - Comments

It-Trumbettier (1999)

 Comments about / Kummenti dwar It-Trumbettier

Premio Tivoli Europa Giovani (International Prize)

Poems translated into

English, Italian, French, German and Hebrew

Poesie in maltese e italiano su www.interromania.com